Vyberte stránku

KONTAKT

 

Mail: lenka.spaisova@seznam.cz

Adre­sa: Skal­ka 136, Čes­ká Tře­bo­vá (pro­sí­me na tuto adre­su nepo­sí­lat kla­sic­kou poštu)
GPS souřadnice:
Loc: 49°54’26.446“N, 16°26’36.912“E

Adre­sa pro doručování:
TRIARIUS
Tylo­va 409
560 01 Čes­ká Třebová

Tele­fon: 724 235 931

Kdy máme ote­vře­no: Vždy hodi­nu před kon­cer­tem nebo představením.

Modrý trpaslík